Alocarea și configurarea punctelor de verificare

Acum, haideți să atribuim puncte de verificare fiecărui segment. Punctul de verificare este folosit pentru a debloca următorul segment când este implementată una dintre condițiile de mai jos:

Ultimul punct de verificare marchează încheierea rundei. În cazul nostru, acest punct de verificare va fi o atracție ascunsă. Când se pătrunde în zona de declanșare, se semnalează că misiunea a fost îndeplinită.

În runda noastră trebuie să fie două puncte de verificare convenționale (1) și unul final (2).

Alocați prima atracție folosind un punct de verificare. Pentru aceasta:

Setați următorul punct de verificare folosind aceeași pași.

Trebuie să setați alți parametri pentru punctul de verificare final:

  1. Finalizarea misiunii.
  2. Când se vizitează punctul de verificare, se deblochează segmentul următor.


După aceste setări, punctele de verificare (8) și punctele finale (9) vor fi desemnate prin simbolurile aferente:

Când se întâmplă acest lucru, crearea Misiunii s-a încheiat. Acum trebuie să verificați dacă totul funcționează.