Proprietăţi furnizorului de conţinut

Proprietăţi Datele furnizorului de conţinut introduse la înregistrarea în izi.TRAVEL CMS sunt stocate în secţiunea „Properties” (Proprietăţi).

Aceste date sunt utilizate numai pentru contactul dintre administraţia izi.TRAVEL.CMS şi furnizorul de conţinut.

Pe lângă câmpurile de date din această secţiune, există două alte câmpuri – „Passcode” (Cod de acces) 2 şi „Copyright” (Drept de autor) 3.

Câmpul „Passcode” (Cod de acces) conţine o combinaţie de simboluri generate automat. Această combinaţie este introdusă în setările aplicaţiei mobile izi.TRAVEL pentru a oferi acces limitat la ghidurile audio sau elementele individuale ale acestora.

Puteți plasa un simbol pentru dreptul de autor în câmpul „Copyright” (Drept de autor). Acesta constă dintr-o majusculă „C” într-un cerc, numele sau destinaţia deţinătorului dreptului de autor şi anul primei ediţii a lucrării. De exemplu, © Local History Museum, 2015.

Simbolul pentru dreptul de autor are scop informativ şi serveşte ca dovadă că o anumită persoană se consideră proprietarul drepturilor exclusive asupra produsului.

Simbolul pentru dreptul de autor singur nu poate servi ca bază pentru stabilirea posesiei vreunui drept de autor asupra lucrării; totuşi, ajută la stabilirea proprietăţii legale.