Testul

Întrebările test sunt create pentru a fi adăugate în elementele de tip joc ale ghidului audio. Acestea pot fi adăugate unor obiecte precum tururile, muzeele, atracțiile, colecțiile și exponatele, însă cel mai adesea sunt folosite pentru tururi de tip „Misiune”. Într-un astfel de tur se stabilește dacă utilizatorul poate continua turul în funcție de corectitudinea răspunsului său.

Comanda “Add quiz” (Adăugați un test) vă stă la dispoziție pentru a adăuga o întrebare unui obiect.

Pe izi.TRAVEL CMS sunt acceptate două tipuri de întrebări test:

Selectați tipul de întrebare test după ce dați clic pe “Add quiz” (Adăugați un test).

Întrebarea cu variante de răspuns

Utilizatorii sunt foarte familiarizați cu acest tip de întrebări. În câmpul “Question” (Întrebare), introduceți textul întrebării. În câmpurile de mai jos, introduceți opțiunile de răspuns și bifați căsuța “Correct Answer” (Răspuns corect) în dreptul răspunsului bun. Dacă doriți, puteți să introduceți și un text explicativ în câmpul comentarii care va fi afișat utilizatorului când acesta alege răspunsul corect.

Cum arată în aplicația mobilă:

  1. Buton pentru deschiderea întrebării test.
  2. Fereastră cu întrebarea și cu variantele de răspuns.
  3. Butonul pentru deschiderea comentariului care însoțește răspunsul corect. Acesta se afișează când este ales răspunsul corect.

Întrebarea cu răspuns scurt

Acest tip de întrebare implică introducerea unui răspuns într-un câmp text.

De obicei este vorba despre un singur cuvânt. Pentru ca un răspuns să fie acceptat, acesta trebuie să fie identic cu textul introdus în câmpul pentru răspuns. Dacă pentru o întrebare există mai multe răspunsuri corecte, trebuie să fie specificate toate. Puteți să adăugați încă un răspuns corect apăsând pe “Add optional correct answer” (Adăugați un răspuns corect opțional). Puteți să adăugați până la 10 opțiuni de răspuns corecte.

Tipul acesta de întrebare se afișează în aplicația mobilă în felul următor: