Audio tour

Audio tourVerhaal van Flevoland - Onze Kas - Blauw

Only in Dutch

2 sights

 1. Audio tour Summary
 2. Audio tour Summary

  De blauw gemarkeerde route voert u door het Oostvaart- en Bergbos. De route is een kleine 5 km. Wist u dat als u door het Bergbos loopt, dat u over de eerste vuilstort van Lelystad loopt? En dat wanneer u over het akkerbouwgebied uitkijkt, hier eigenlijk de eerste woonwijk van Lelystad had moeten worden gebouwd? En wist u dat de polders Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland samen het grootste kunstmatige eiland ter wereld vormen. Laat u meevoeren tijdens deze wandeltocht in het Verhaal van Flevoland en Lelystad. 

  De foto's in deze route zijn van:

  0.     Het Flevolands Archief, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Dienst der Zuiderzeewerken Potuyt
  1.     Kaart Nederland uit de oudheid: Vos, P., M. van der Meulen, H. Weerts en J. Bazelmans 2018: Atlas van Nederland in het Holoceen. Landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu, Amsterdam (Prometheus)
  2.     Erfgoedpark Batavialand in Lelystad
  3.     Erfgoedpark Batavialand in Lelystad
  4.     Het Flevolands Archief, Directie van de Wieringermeer, Potuyt
  5.     Het Flevolands Archief, Directie van de Wieringermeer, Potuyt
  6.     Het Flevolands Archief, Directie van de Wieringermeer, Sieben
  7.     Het Flevolands Archief, ..
  8.     Het Flevolands Archief, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Boekhove
  9.     Erfgoedpark Batavialand in Lelystad
  10.  Het Flevolands Archief, Directie van de Wieringermeer, Potuyt
  11.  Het Flevolands Archief, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Potuyt
  12.  Woningbouwvereniging Lelystad
  13.  Gemeente Lelystad

 3. 1 1. Flevo Lacus
 4. 2 2. Zuiderzee als verkeersplein
 5. 3 3. Zuiderzeewet
 6. 4 4. Inpoldering Zuiderzee
 7. 5 5. Inpoldering Oostelijk Flevoland
 8. 6 6. In cultuur brengen
 9. 7 7. Inrichting polders
 10. 8 8. Strijd over ontwerp Lelystad
 11. 9 9. De aanleg begint
 12. 10 10. De eerste inwoners
 13. 11 12. De dalende lijn
 14. 12 11. De groei van Lelystad
 1. Audio tour Summary

  De blauw gemarkeerde route voert u door het Oostvaart- en Bergbos. De route is een kleine 5 km. Wist u dat als u door het Bergbos loopt, dat u over de eerste vuilstort van Lelystad loopt? En dat wanneer u over het akkerbouwgebied uitkijkt, hier eigenlijk de eerste woonwijk van Lelystad had moeten worden gebouwd? En wist u dat de polders Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland samen het grootste kunstmatige eiland ter wereld vormen. Laat u meevoeren tijdens deze wandeltocht in het Verhaal van Flevoland en Lelystad. 

  De foto's in deze route zijn van:

  0.     Het Flevolands Archief, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Dienst der Zuiderzeewerken Potuyt
  1.     Kaart Nederland uit de oudheid: Vos, P., M. van der Meulen, H. Weerts en J. Bazelmans 2018: Atlas van Nederland in het Holoceen. Landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu, Amsterdam (Prometheus)
  2.     Erfgoedpark Batavialand in Lelystad
  3.     Erfgoedpark Batavialand in Lelystad
  4.     Het Flevolands Archief, Directie van de Wieringermeer, Potuyt
  5.     Het Flevolands Archief, Directie van de Wieringermeer, Potuyt
  6.     Het Flevolands Archief, Directie van de Wieringermeer, Sieben
  7.     Het Flevolands Archief, ..
  8.     Het Flevolands Archief, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Boekhove
  9.     Erfgoedpark Batavialand in Lelystad
  10.  Het Flevolands Archief, Directie van de Wieringermeer, Potuyt
  11.  Het Flevolands Archief, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Potuyt
  12.  Woningbouwvereniging Lelystad
  13.  Gemeente Lelystad

Reviews

No reviews yet

Write the first review
A minimum rating of 1 star is required.
Please fill in your name.