Audio tour

Audio tourverkenningsfase van NP De Sallandse Heuvelrug + de Twentse Regge

Only in Dutch

2 sights

 1. Audio tour Summary
 2. Audio tour Summary

  We gaan het gebied verkennen waar men in de verkenningsfase zit voor wat betreft het vormen van een groot natuurpark, namelijk het natuurpark van Wereldklasse/natuurpark nieuwe stijl: de Sallandse Heuvelrug + de Twentse Regge.

  Het gebied bestaat uit beschermde natuurgebieden, maar bestaat ook uit landbouwgronden en dorpen. Het samenvoegen heeft als doel:

  - de kwaliteit van de natuurparken te verbeteren. Het gaat dan over de kwaliteit van de natuur, de ruimte en de beleving. Tevens wil men werken aan de verduurzaming van de landbouw, de energietransitie en wil men klimaatadaptieve maatregelen gaan uitvoeren (planet).

  - de betrokkenheid van de samenleving bij de natuur te versterken (people).

  - een sterkere merk- en marktpositie van dit nationale park in Nederland te krijgen (profit).

   

  Er zijn nog veel thema's die nu en in de nabije toekomst een uitdaging voor het gebied opleveren. De thema's zijn:

  -         De energietransitie

  -         Landbouw

  -         Toerisme/recreatie

  -         Wonen/werken en infrastructuur

  -         Klimaatadaptie

  -         Waterbeschikbaarheid

  -         Biodiversiteit

  Deze thema's leveren vaak een strijd op tussen verschillende stakeholders (belanghebbenden) in het gebied. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan boeren die graag hun bedrijf (en grond) willen behouden en landschap Overijssel die graag meer ruimte wil voor natuur en wil dat de boeren op termijn hun manier van werken verduurzamen. Boeren willen vaak wel verduurzamen, maar zien dat vaak financieel niet zitten. Het Rijk belooft nu miljarden euro's om boeren daarmee te ondersteunen, maar het is nog onduidelijk of dat voldoende zal zijn. Je kunt ook denken aan het plaatsen van windmolens: veel bewoners, natuurbeschermers, boeren, maar ook gemeenten zien de komst van windmolens niet zitten. Toch zullen op termijn nog veel meer windmolens een bestemming moeten krijgen om de energietransitie op de middellange termijn mogelijk te maken.

  In eerste instantie maken we kennis met de geologische geschiedenis van het gebied en de invloed die de mens heeft gehad op het gebied. Natuurlijke processen en menselijk handelen hebben tezamen een landschap gevormd. Die landschappen zijn vaak kenmerkend voor gebieden. We gaan vandaag een eerste poging doen om het landschap te 'lezen'. We gebruiken echter nog wel ondersteunend materiaal, zoals de geomorfologische en topografische kaart van het gebied. Tevens krijg je nog uitleg over wat je om je heen ziet. 

 3. 1 Wierden
 4. 2 Van Ravenhorst Fietsen
 5. 3 STOPPLEK Grafheuvels uit de IJzertijd
 6. 4 Overgang van de stuwwal naar het dekzandgebied
 7. 5 Overgang dekzand in veenontginningsgebied
 8. 6 STOPPLEK Gerard Sluiskes (Gemeente Wierden)
 9. 7 STOPPLEK Wierdense Veld
 10. 8 Overgang van hoogveen naar dekzand
 11. 9 Schaapskooi
 12. 10 Overgang dekzand naar beekdal
 13. 11 STOPPLEK De Regge - een beekdal
 14. 12 Overgang beekdal naar dekzand
 1. Audio tour Summary

  We gaan het gebied verkennen waar men in de verkenningsfase zit voor wat betreft het vormen van een groot natuurpark, namelijk het natuurpark van Wereldklasse/natuurpark nieuwe stijl: de Sallandse Heuvelrug + de Twentse Regge.

  Het gebied bestaat uit beschermde natuurgebieden, maar bestaat ook uit landbouwgronden en dorpen. Het samenvoegen heeft als doel:

  - de kwaliteit van de natuurparken te verbeteren. Het gaat dan over de kwaliteit van de natuur, de ruimte en de beleving. Tevens wil men werken aan de verduurzaming van de landbouw, de energietransitie en wil men klimaatadaptieve maatregelen gaan uitvoeren (planet).

  - de betrokkenheid van de samenleving bij de natuur te versterken (people).

  - een sterkere merk- en marktpositie van dit nationale park in Nederland te krijgen (profit).

   

  Er zijn nog veel thema's die nu en in de nabije toekomst een uitdaging voor het gebied opleveren. De thema's zijn:

  -         De energietransitie

  -         Landbouw

  -         Toerisme/recreatie

  -         Wonen/werken en infrastructuur

  -         Klimaatadaptie

  -         Waterbeschikbaarheid

  -         Biodiversiteit

  Deze thema's leveren vaak een strijd op tussen verschillende stakeholders (belanghebbenden) in het gebied. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan boeren die graag hun bedrijf (en grond) willen behouden en landschap Overijssel die graag meer ruimte wil voor natuur en wil dat de boeren op termijn hun manier van werken verduurzamen. Boeren willen vaak wel verduurzamen, maar zien dat vaak financieel niet zitten. Het Rijk belooft nu miljarden euro's om boeren daarmee te ondersteunen, maar het is nog onduidelijk of dat voldoende zal zijn. Je kunt ook denken aan het plaatsen van windmolens: veel bewoners, natuurbeschermers, boeren, maar ook gemeenten zien de komst van windmolens niet zitten. Toch zullen op termijn nog veel meer windmolens een bestemming moeten krijgen om de energietransitie op de middellange termijn mogelijk te maken.

  In eerste instantie maken we kennis met de geologische geschiedenis van het gebied en de invloed die de mens heeft gehad op het gebied. Natuurlijke processen en menselijk handelen hebben tezamen een landschap gevormd. Die landschappen zijn vaak kenmerkend voor gebieden. We gaan vandaag een eerste poging doen om het landschap te 'lezen'. We gebruiken echter nog wel ondersteunend materiaal, zoals de geomorfologische en topografische kaart van het gebied. Tevens krijg je nog uitleg over wat je om je heen ziet. 

Reviews

No reviews yet

Write the first review
A minimum rating of 1 star is required.
Please fill in your name.