Audio tour

Audio tourАрхеологія (Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини)

2 sights

 1. Audio tour Summary
 2. Audio tour Summary

  Переяславщина надзвичайно багата на археологічні пам’ятки різних епох, починаючи з кам’яного віку і завершуючи козацькою епохою XVII – XVIII ст. Цей незаперечний факт виявився основним поштовхом для створення в музеї розділу, де були б представлені пам’ятки давніх епох, які б логічно доповнювали основну етнографічну експозицію старого українського села ХІХ –поч. ХХ ст. Експозиція, що починалася реставрованими пам’ятками археології, розкопаними на Переяславському Подніпров’ї, згодом збагатилася матеріалами особливо цікавих археологічних досліджень з території усієї України. В експозиції представлені окремі археологічні об’єкти, перевезені монолітом або відновлені їх реконструкції, що відносяться до найдавнішого (кам’яний вік, епоха міді-бронзи), слов’яно-руського та козацького часів. Все це  в цілому дає уявлення про хід історичних і культурних процесів, змальовує матеріальне та духовне життя багатьох племен та народів, які здавна жили на території Наддніпрянщини й найперше, безпосередніх предків-українців – ранніх слов’ян та русичів-українців.

  Археологічний розділ розміщений в найвищій частині музейної території, що являє собою високе плато над долинами Дніпра та Трубежа. Тут знаходяться залишки курганів епохи бронзи, могильник та поселення черняхівської культури, давньоруське селище та поселення XVII-XVIII ст.. З краю плато відкриваються краєвиди дніпровсько-трубіжської заплави та панорама міста Переяслава з його давнім дитинцем, «окольним градом» та «перед городдям», розміщеним у заплаві Трубежа (урочища Луг, Оболонь). Через територію музею (урочище Гора) проходив сухопутний відрізок Дніпровського шляху («у греки»), тут археологи вбачають найвірогідніше місце знаходження літописного «Красного двору» князя Всеволода Ярославича.

 3. 1 Добраничівська пізньопалеолітична стоянка
 4. 2 Найдавніша монументальна скульптура та поховальні скрині
 5. 3 Антропоморфні стели
 6. 4 Ранньополовецьке святилище
 7. 5 Металургійні горни І-ІІ ст.
 8. 6 Пізній тип половецького святилища ХІІ – поч. ХІІІ ст.
 9. 7 Житло черняхівської культури ІІІ-V ст.
 10. 8 Житло ХІ ст. з Переяслава
 11. 9 Збруцьке святилище ІХ ст.
 12. 10 Житлово-господарський комплекс Х ст. з Києва
 13. 11 Реконструкція житла ХІ ст.
 14. 12 Житло та піч XIV ст.
 1. Audio tour Summary

  Переяславщина надзвичайно багата на археологічні пам’ятки різних епох, починаючи з кам’яного віку і завершуючи козацькою епохою XVII – XVIII ст. Цей незаперечний факт виявився основним поштовхом для створення в музеї розділу, де були б представлені пам’ятки давніх епох, які б логічно доповнювали основну етнографічну експозицію старого українського села ХІХ –поч. ХХ ст. Експозиція, що починалася реставрованими пам’ятками археології, розкопаними на Переяславському Подніпров’ї, згодом збагатилася матеріалами особливо цікавих археологічних досліджень з території усієї України. В експозиції представлені окремі археологічні об’єкти, перевезені монолітом або відновлені їх реконструкції, що відносяться до найдавнішого (кам’яний вік, епоха міді-бронзи), слов’яно-руського та козацького часів. Все це  в цілому дає уявлення про хід історичних і культурних процесів, змальовує матеріальне та духовне життя багатьох племен та народів, які здавна жили на території Наддніпрянщини й найперше, безпосередніх предків-українців – ранніх слов’ян та русичів-українців.

  Археологічний розділ розміщений в найвищій частині музейної території, що являє собою високе плато над долинами Дніпра та Трубежа. Тут знаходяться залишки курганів епохи бронзи, могильник та поселення черняхівської культури, давньоруське селище та поселення XVII-XVIII ст.. З краю плато відкриваються краєвиди дніпровсько-трубіжської заплави та панорама міста Переяслава з його давнім дитинцем, «окольним градом» та «перед городдям», розміщеним у заплаві Трубежа (урочища Луг, Оболонь). Через територію музею (урочище Гора) проходив сухопутний відрізок Дніпровського шляху («у греки»), тут археологи вбачають найвірогідніше місце знаходження літописного «Красного двору» князя Всеволода Ярославича.

Reviews

No reviews yet

Write the first review
A minimum rating of 1 star is required.
Please fill in your name.