Museo

MuseoНУ Завод и музеј Битола

Info museo

Riguardo il museo

Guarda video

Поранешната зграда на касарната Стив Наумов во Битола денес НУ Завод и музеј е сместен на крајот од пешачката зона која почнува од Старата битолска чаршија и води кон Широк сокак и продолжува кон градското шеталиште и археолошкиот локалитет Хераклеја.

Објектот е изграден за воено училиште во 1848 год кога градот бил воен, административен политички и трговски центар на Европска Tурција.
Во 1900 год со преселувањето на воената академија од Цариград во Битола овој објект станува седиште на воената академија и тоа е до 1909 год. Тука се школувале многу видни личности како што се Мустафа Кемал Ататурк основач и прв председател на современа Турција, потоа Нијази Беј водач на Младотурската револуција од 1908 год. Како професор кој работел тука се споменува и Тефик Беј кој ја напишал книгата „Историја на градот Битола“. Од Балканските војни до 1974 год објектот бил користен како воена касарна, а од 1976 год тој е седиште на Завод и музеј.
Според своите историски и архитектонско естетски вредности тој е заштитено добро, а во архитектонска смисла истиот представува синтеза на западноевропската и ориентална архитектура. Едноставниот и смирен неоренесансен стил на фасадите се надополнува со ориенталните стилски елементи на прозорите, влезовите и атиката.Овој објект има нагласена влезна партија со убава дрвена врата, а лево и десно од неа мермерни четвртасти столбови. Над влезната врата се наоѓа и рељеф од мермер кој е обоен и со арапски натпис кој има приближна ширина на вратата. Балконот на овој објект е потпрен на конзоли од ковано железо од што е направена и оградата на истиот. На катот како и во приземјето прозорците се симетрично распоредени со околупрозорски венци богато профилирани како и оној на балконската врата, а над неа се наоѓа атика на која има вградено мермерна плоча на која има фино исклесани флорални мотиви. Од двете страни на балконската врата има пиластри кои имитираат камени тесани блокови со нагласена хоризонтална поделба.
Денес во склоп на музејот постои соба на Мустафа Кемал Ататурк и стална музејска поставка, исто така се одржуваат разни културни манифестации во текот на целата година.

Pianifica la visita

  • Музеј на гр. Битола, 18, Св. Климент Охридски, Битола, Општина Битола, Пелагониски СР, 7000, Macedonia del Nord
  • https://muzejbitola.mk/

Opere

Collezione artistica con audio

Recensioni

A minimum rating of 1 star is required.
Please fill in your name.
  • tale

    5 out of 5 rating 04-03-2020

    ..

Crea i tuoi audio tour!

L'uso del sistema e l'app di guida per dispositivi mobili sono gratuiti

Avvia

App preview on iOS, Android and Windows Phone