Configurațiile CMS

Când vă înregistrați în sistemul izi.TRAVEL, se creează un proiect în care puteți să realizați diferite ghiduri audio, cum ar fi ghidurile de muzeu și tururile de oraș.

Acest proiect este asociat unei organizații sau unei persoane ale cărei date au fost introduse în secțiunea „Content Provider” (Furnizor de conținut) a procesului de înregistrare. Cu alte cuvinte, furnizorul de conținut al proiectului va fi o organizație sau o persoană juridică. Toate ghidurile audio create în cadrul acestui proiect vor conține informații despre furnizorii de conținut. Aceste informații pot consta într-o siglă, un nume, o adresă, un site web și pagini din rețelele de socializare etc. Toate aceste setări pot fi configurate din „Content Provider Profile” (Profil furnizor de conținut).

Pe lângă profilul de furnizor de conținut se va crea și un profil „User” (Utilizator) în timpul procesului de înregistrare. Utilizatorul este reprezentantul unui Furnizor de conținut care produce direct ghidurile audio în proiect. De obicei, în cazul proiectelor simple există un singur Utilizator care se ocupă de acesta. În cazul proiectelor complexe vor participa mai mulți utilizatori. Aceștia pot avea roluri diferite în cadrul proiectului. Pentru mai multe informații despre lucrul cu mai mulți utilizatori, consultați articolul „User Management” (Gestionarea utilizatorilor).

Totuși, un Utilizator nu este limitat la un singur proiect și poate să ia parte la mai multe proiecte. În plus, același Utilizator poate să creeze unul sau mai mulți Furnizori de conținut. Mai multe despre crearea Furnizorilor de conținut.

Profilul de utilizator

Profilul de utilizator

Profilul de utilizator constă în datele introduse la înregistrare: adresa de e-mail 1 și Numele utilizatorului 2. Adresa de e-mail...

Learn more
Profilul furnizorului de conținut

Profilul furnizorului de conținut

Profilul furnizorului de conținut constă în trei secțiuni: Properties (Proprietăți) – informații despre organizație, transmise la momentul înregistrării. Acestea sunt...

Learn more

Crearea unui nou furnizor de conținut

izi.TRAVEL CMS permite atât participarea simultană a mai multor utilizatori la același proiect, cât și participarea unui singur utilizator la...

Learn more