Înregistrarea vocii pe iPhone și transferul fișierelor audio pe computer

Programul Voice Memos

În aceste instrucțiuni vom discuta despre înregistrarea vocii și despre transferul fișierelor audio pe un computer folosind programul Voice Memos.

Acest program face parte din software-ul preinstalat de pe iPhone. Aceasta este pictograma programului de pe ecranul de pornire al iPhone-ului:

Înregistrarea vocii

Deschideți programul Voice Memos.

Pentru a începe, atingeți butonul roșu 1.

Va începe înregistrarea audio. Când înregistrați, veți vedea cum se schimbă contorul pentru nivelul audio și contorul pentru timpul înregistrat.

Pentru înregistrare, puteți să folosiți fie microfonul încorporat fie un microfon extern sau o cască. Puteți varia nivelul de înregistrare, schimbând distanța dintre dvs. și microfon și volumul vocii dvs.

Puteți să întrerupeți înregistrarea atingând a doua oară butonul roșu. După ce terminați de înregistrat, veți putea să folosiți funcția “Trim” (Tăiați) 2. Astfel puteți să eliminați fragmentele nedorite de la începutul și de la finalul înregistrării.

Atingeți funcția respectivă. Diagrama de pe ecran se va schimba pentru a prezenta toată înregistrarea. În ambele părți vor exista linii verticale roșii, cu cercuri mici 3, care marchează punctul de început și de final al înregistrării.

Atingeți unul dintre cercuri și deplasați-l pentru a tăia spațiul gol din diagramă. După ce ați terminat de tăiat părțile nedorite ale diagramei, atingeți butonul “Trim” (Tăiați) 4 și confirmați acțiunea 5.

Pentru a salva fișierul audio, atingeți butonul “Done” (Am terminat) 6. Introduceți numele acestuia în fereastra nouă 7 și atingeți “Save” (Salvați). Fișierul nou înregistrat va apărea în lista de memento-uri vocale.

Acum trebuie să transferați acest fișier pe computer.

Transferul unui fișier înregistrat pe un computer

Fișierele audio înregistrate în Memento-uri vocale pot fi transferate pe computer în următoarele moduri:

Transferul fișierelor audio sincronizând datele cu iTunes

Pentru a sincroniza cu iTunes fișierele audio înregistrate folosind Voice Memos, asigurați-vă că această opțiune este configurată în iTunes.

Pentru a configura sincronizarea Voice Memos trebuie să urmați pașii de mai jos:

Apoi, începeți sincronizarea atingând butonul “Sync” (Sincronizare) 5, amplasat în colțul din stânga jos al ferestrei iTunes.

Când sincronizați dispozitivul iPhone și iTunes, fișierele audio înregistrate cu Voice Memos apar într-un playlist cu același nume. Atingeți butonul “Music” (Muzică) 6, accesați biblioteca muzicală iTunes, apoi selectați lista de redare “Voice Memos” (Memento-uri vocale) din meniul lateral 7. În lista de fișiere audio, veți vedea o intrare cu numele fișierului audio 8, pe care l-ați înregistrat folosind Voice Memos.

Așa apare fișierul salvat în iTunes. Totuși, fișierul este salvat cu un nume cu totul diferit în sistemul de fișiere. Pentru a vedea acest fișier în sistemul de fișiere, selectați linia acestuia în iTunes 8, dați clic dreapta pe mouse și selectați comanda „Show in Finder” (Arătați în Finder) din meniul contextual 9.

Se va deschide fereastra managerului de fișiere, cu fișierul selectat 10. Numele fișierului reflectă momentul în care a fost creat, însă nu și numele care i-a fost dat în Voice Memos. Folosind mijloacele sistemului de operare standard, redenumiți fișierul astfel încât să îl găsiți cu ușurință mai târziu în managerul de fișiere. Puteți să îl mutați și într-un dosar special creat pentru fișierele audio din turul virtual al muzeului.

Trimiterea fișierului audio prin e-mail

Selectați intrarea aferentă fișierului audio pe care doriți să îl transferați pe computer, iar în fereastra nou deschisă atingeți pictograma “Share” (Trimiteți) 1.

Dintre opțiunile de trimitere disponibile, selectați pictograma pentru e-mail 2.

Se va deschide o fereastră nouă pentru mesaj, care conține fișierul audio selectat, sub formă de atașament. Câmpul “From” (De la) va conține adresa dvs. de e-mail, iar în câmpul “Subject” (Subiect) va apărea numele fișierului audio.

În câmpul “To” (Către), introduceți adresa de e-mail a destinatarului 3. Aceasta poate fi aceeași adresă de e-mail dacă folosiți aceeași adresă atât pe computer, cât și pe smartphone, sau poate fi altă adresă de e-mail. Asigurați-vă că mesajul poate fi deschis pe computer și că fișierul atașat poate fi salvat.

Atingeți butonul “Send” (Trimiteți) 4.

După ce deschideți e-mailul pe computer, salvați fișierul audio atașat în dosarul pregătit.

Trimiterea unui fișier audio prin iMessage

Serviciul iMessage funcționează numai pe dispozitive Apple. Prin urmare, poate fi folosit numai dacă aveți și un iPhone și un computer Mac OS X.

Puteți citi despre setările iMessage aici: https://www.apple.com/ios/messages/

Pentru a trimite un fișier audio folosind serviciul iMessage, atingeți intrarea care conține numele acestuia, iar în fereastra nou deschisă, selectați pictograma “Share” (Trimiteți) 1.
Din opțiunile disponibile pentru trimiterea fișierului, selectați “Message” (Mesaj) 2.

Se va deschide fereastra iMessage, gata pentru trimiterea fișierului (fișierul va fi deja atașat mesajului).
În câmpul pentru destinatar, introduceți adresa de e-mail pentru computer 3.

Atingeți “Send” (Trimiteți) 4. Mesajul va fi trimis.

Deschideți aplicația Messages pe computer și salvați fișierul audio primit în sistemul de fișiere.